Posts Tagged ‘IELTS’

International Course >> pornpanacademy.com

วันพฤหัส, พฤษภาคม 3rd, 2012

Institutions prepare for undergraduate courses – MBA – PhD University of the tutorial SAT CU-AAT CU-TEP CU-ATS CU-BEST SMART-I SMART-II TU-GET MUIC IGCSE GED GRE GMAT TOEIC TOEFL IELTS Etc. >> http://www.pornpanacademy.com

IELTS » Chulatutor.com

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 1st, 2011

กวดวิชา IELTS Course
– ได้เรียนและติวข้อสอบ IELTS แบบเข้มข้นกับทีม อ.พรพรรร (พี่เปิ้ล)ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคอร์ส IELTS โดยเฉพาะ
– เรียนรู้เทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อทำคะแนนให้บรรลุเป้าหมาย
– ติวสอบ IELTS ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ การพูด, การฟัง, การอ่านและการเขียน
– มีการทดสอบทักษะ IELTS เรื่อยๆ เช่น การฝึกพูด ระหว่างการเรียน รวมทั้งการบ้านที่ต้องทำนอกห้องเรียนอีกด้วย
– รับรองผลสอบ IELTS ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอนสำหรับนักเรียนที่ลงเรียนตามกำหนด
– ทีม อ.พรพรรณ (พี่เปิ้ล) เป็นผู้ออกเก็งข้อสอบ GED Online ให้กับเว็บ http://onlinetestsbychulatutor.chulatutor.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม www.chulatutor.com/IELTS.html